Virksomhedsrådgivnin og praktisk løsning af opgaver inden for blandt andet:

Indkøb

 • Strategi

 • Opsøge leverandører

 • Udarbejde specifikationer

 • Pris, betalings- og leveringsbetingelser

 • Opfølgning

 

Salg

 • Strategi

 • Opsøgende salg

 • Demoer af maskiner

 • Opfølgning

 • Nye produkter

 • Udstillinger

Udbud

 • Udarbejdelse af Udbudsmateriale

 • Udarbejdelse af Tilbudsmateriale

 • Tekniske specifikationer

 • Leverancestyring

Øvrige

 • Entreprisestyring

 • Drift

 • Myndighedsbehandling

 • Kursus og foredragsvirksomhed

.

Materiel styring

 • Indkøbsstrategi

 • Service og vedligeholdelses planer

 • Tilstandsvurdering

 • Styring af interne og eksterne       service aktører

 • Udvikling og optimering

 


Vintertjeneste

 • Strategi

 • Overvågning

 • Indsatsstyring

 • Materielstyring

 • Tilsyn

 • Oplæring/Kursus

 • Udvikling/test

 • Dataopsamling

 • Vinterman

 • Vejvejr

 • Facebook
 • YouTube